Τα προϊόντα και το λογισμικό που προτείνουμε ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες πλατφόρμες σχεδίασης και επικοινωνιών.

 

Πέρα από το λογισμικό που ολοκληρώνει τη δομή και τη λειτουργικότητα της επιχείρησής σας, η eQuality διαθέτει έμπειρο τεχνικό τμήμα που θα φροντίσει τις ανάγκες σας σε εξοπλισμό, καθώς και πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη και οργάνωση Εμπορικά – Λογιστικά και ERP προγράμματα.

 

Η κατηγορίες software που υποστηρίζει η εταιρίας μας είναι οι παρακάτω :

 

 • Εμπορικής διαχείρισης
 • Λογιστικής διαχείρισης
 • Εφαρμογών διαχείρισης πελατολογίων (crm).
 • Εφαρμογών μισθοδοσίας
 • Εφαρμογών φορολογικών δηλώσεων
 • Εφαρμογών εντατικής λιανικής
 • Εφαρμογών business intelligence
 • Εφαρμογών Reporting.
 • Βάσεις δεδομένων (MICROSOFT SQL SERVER, MYSQL)
 • Φορολογικών μηχανισμών.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από ιούς.
 • Εφαρμογές εξομοίωσης υπολογιστικών συστημάτων.
 • Εφαρμογές διαχείρησης τηλεφωνικών κέντρων