Κάθε επιχείρηση θέλει να έχει μια παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση, η οποία διασφαλίζει ότι η εταιρία λειτούργει με τις απαραίτητες διαδικασίες και με κύριο στόχο το να μείνει ο πελάτης της απόλυτα ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες ή τα εμπορεύματα που θα του προσφέρει.

Η eQuality πρωτοπορεί στον τομέα των συστημάτων διασφάλιση ποιότητας, ενσωματώνοντας τους δείκτες, τα έντυπα και την γενικότερη λειτουργικότητα του ΣΔΠ (Σύστημα διασφάλισης ποιότητας) μέσα σε ένα πρόγραμμα ERP.

Έτσι ο επιχειρηματίας απολαμβάνει την λειτουργικότητα των ενσωματωμένων αποτελεσμάτων του ΣΔΠ μαζί με τις πληροφορίες που του δίνει το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης.

ISO9001 No Background copy 1024x469 - Μελέτες Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας